สร้างเมื่อ :
SKILL ที่ถูกปรับ

SKILL ที่ถูกปรับ

Skill ที่ถูกปรับ

1.สกิล Phantom Thrust = ไม่สามารถใช้ในแมปปกติได้
2.สกิล Masquerade Gloomy = ปรับใช้ มีดีเรย์สกิลในการใช้ 15 วินาที
3.สกิล Masquerade Ignorance = ปรับใช้ มีดีเรย์สกิลในการใช้ 15 วินาที