สร้างเมื่อ :
Server Informantion

ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

Server Info ข้อมูลเซิฟเวอร์
 • EXP & JOB Rate
 • BASE EXP & JOB RATE : ง่ายๆ
 • MAX LEVEL : 175 / 70
 • Max Status : 1200
 • Drop Item Rate
 • NORMAL ETC : ปานกลาง
 • NORMAL EQUIPMENT : ปานกลาง
 • NORMAL CARD : ปานกลาง
 • MvP Drop Item Rate
 • Mvp Etc : ปานกลาง
 • Mvp Equipment : ปานกลาง
 • Mvp Card : 0.2
Party Info ข้อมูลปาร์ตี้
 • Party Rate
 • จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 26 คน
 • Party Share Rate
 • SHARE PARTY สูงสุด : ไม่จำกัดเลเวล
Guild Info ข้อมูลกิลด์
 • Guild War แรก 1 กุมภาพัน 2563
 • สมาชิกกิลด์สูงสุด : 26 คน
 • Guild Alliance Rate
 • พันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • เวลากิลวอ
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00
 • Guild War Item
 • Zeny : จำนวน 25,000,000 Zeny
 • ITEM 1 : Poring Coin จำนวน 3000 ea
 • ITEM 2 : เหรียญ กาชากิล 3 EA
 • ITEM 3 : ไข่สุ่มการ์ดบอสเก่า 200 EA
 • ITEM 4 : TCG 500 EA
  (มีการสุ่มแจก Cash ในบางวันที่ GM ประกาศ)
Ban Skill & Item Server ข้อมูลปิดการใช้งาน สกิล,การ์ด,ไอเท็ม
 • Skill Ban
 • LOKI'S VEIL : แบนแค่ LOKI
 • Card Ban
 • ไม่มีการ์ดแบนการ์ดใดๆ มีแต่ปรับคุณสมบัติ
 • Item Ban
 • ไม่มี
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Oridecon | Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20% 20% 20% 9%
อาวุธ Lv.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 19%
อาวุธ Lv.2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20% 19%
อาวุธ Lv.3 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20% 20% 10%
อาวุธ Lv.4 100% 100% 100% 100% 100% 30% 20% 15% 5% 5%
Refine +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20
ชุดเกราะ 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 5%
อาวุธ Lv.1 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 15% 15%
อาวุธ Lv.2 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 15%
อาวุธ Lv.3 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 15%
อาวุธ Lv.4 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 15%

 

Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Enriched Oridecon | Enriched Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 100% 100% 100% 100% 90% 70% 40% 90% 70% 30%
อาวุธ Lv.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 72% 48% 24%
อาวุธ Lv.2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 70% 40% 30%
อาวุธ Lv.3 100% 100% 100% 100% 100% 72% 48% 24% 16% 12%
อาวุธ Lv.4 100% 100% 100% 100% 100% 42% 32% 22% 14% 10%
Refine +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20
ชุดเกราะ 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 5%
อาวุธ Lv.1 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 15% 15%
อาวุธ Lv.2 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 15%
อาวุธ Lv.3 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 15%
อาวุธ Lv.4 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 15%

 

Expensive Item ไอเท็มขายแพง
 • ชื่อไอเท็ม
 • Rotten Bandage 3000
 • Nose Ring 3000
 • Brigan 3000
 • Tongue 3000
 • Cyfar 3000
 • Ogre Tooth 3000
Command Server คำสั่งเปิดใช้งาน ฟรี
 • คำสั่ง
 • @time
 • @at
 • @load
 • @noask
 • @autoloot
 • @alootid
 • @mobinfo / @mi
 • #stats
 • #itemlist
 • #cartlist
 • #storagelist
 • รายละเอียด
 • ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์
 • ตั้งร้านค้า ออฟไลน์
 • นำตัวละครกลับจุด Save
 • ปิดคำชวนทุกอย่าง
 • เก็บไอเท็มทั้งหมด
 • เก็บไอเท็ม โดยระบุจำนวน
 • ตรวจสอบข้อมูล Monster
 • ตรวจสอบ Stats ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Item ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Cart ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Storage ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตัวอย่าง
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • Ex. @alootid 909
 • Ex. @mobinfo 1288
 • Ex. #stats ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #itemlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #cartlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #storagelist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
Rate Exp Server ตารางค่าประสบการณ์
Level
Pre-Renewal
Experience
Pre-Renewal
1 -> 2 9
2 -> 3 16
3 -> 4 25
4 -> 5 36
5 -> 6 77
6 -> 7 112
7 -> 8 153
8 -> 9 200
9 -> 10 253
10 -> 11 320
11 -> 12 385
12 -> 13 490
13 -> 14 585
14 -> 15 700
15 -> 16 830
16 -> 17 970
17 -> 18 1,120
18 -> 19 1,260
19 -> 20 1,420
20 -> 21 1,620
21 -> 22 1,860
22 -> 23 1,990
23 -> 24 2,240
24 -> 25 2,504
25 -> 26 2,950
26 -> 27 3,426
27 -> 28 3,934
28 -> 29 4,474
29 -> 30 6,889
30 -> 31 7,995
31 -> 32 9,174
32 -> 33 10,425
33 -> 34 11,748
34 -> 35 13,967
35 -> 36 15,775
36 -> 37 17,678
37 -> 38 19,677
38 -> 39 21,773
39 -> 40 30,543
40 -> 41 34,212
41 -> 42 38,065
42 -> 43 42,102
43 -> 44 46,323
44 -> 45 53,026
45 -> 46 58,419
46 -> 47 64,041
47 -> 48 69,892
48 -> 49 75,973
49 -> 50 102,468
50 -> 51 115,254
51 -> 52 128,692
52 -> 53 142,784
53 -> 54 157,528
54 -> 55 178,184
55 -> 56 196,300
56 -> 57 215,198
57 -> 58 234,879
58 -> 59 255,341
59 -> 60 330,188
60 -> 61 365,914
61 -> 62 403,224
62 -> 63 442,116
63 -> 64 482,590
64 -> 65 536,948
65 -> 66 585,191
66 -> 67 635,278
67 -> 68 687,211
68 -> 69 740,988
69 -> 70 925,400
70 -> 71 1,473,746
71 -> 72 1,594,058
72 -> 73 1,718,928
73 -> 74 1,848,355
74 -> 75 1,982,340
75 -> 76 2,230,113
76 -> 77 2,386,162
77 -> 78 2,547,417
78 -> 79 2,713,878
79 -> 80 3,206,160
80 -> 81 3,681,024
81 -> 82 4,022,472
82 -> 83 4,377,024
83 -> 84 4,744,680 
84 -> 85 5,125,440 
85 -> 86 5,767,272 
86 -> 87 6,204,000 
87 -> 88 6,655,464 
88 -> 89 7,121,664 
89 -> 90 7,602,600 
90 -> 91 9,738,720 x2
91 -> 92 11,649,960 x2
92 -> 93 13,643,520 x2
93 -> 94 18,339,300 x2
94 -> 95 23,836,800 x2
95 -> 96 35,658,000 x3
96 -> 97 48,687,000 x3
97 -> 98 58,135,000 x3
98 -> 99 99,999,998 x3