สร้างเมื่อ :
หัวข้อกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

refineui 1-20
  • ก่อนทำการตี ดูให้แน่ชัดว่าท่านใช้ หินในการตีบวกถูกต้องหรือไม่ เพราะถ้า ติ๊กผิดอันของแตกหายไม่มีใครช่วยท่านได้
Reward ของรางวัลกิจกรรม
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ view.php
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ view.php
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ view.php
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ view.php