สร้างเมื่อ :
หัวข้อกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

antibot วิธีใช้ antibot
  • ก่อนทำการตีบวกให้เช็คไห้ดีกว่าจะตีของชิ้นไหน เมื่อมีใบกันแตกแล้วนำมาตีได้ที่นี่
Reward ของรางวัลกิจกรรม
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ view.php
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ view.php
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ view.php
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ view.php