สร้างเมื่อ :
หัวข้อกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อสังหาร Boss มีโอกาส 10 % ได้รับไข่สุ่ม ภายในใข่ มี ชุดคอสชาโด้ และ ของใช้จำเป็นมากมายในใข่ ขอให้สนุกในการล่าบอส
  • เมื่อสังหาร Boss มีโอกาส 10 % ได้รับไข่สุ่ม ภายในใข่ มี ชุดคอสชาโด้ และ ของใช้จำเป็นมากมายในใข่ ขอให้สนุกในการล่าบอส
  • เมื่อสังหาร Boss มีโอกาส 10 % ได้รับไข่สุ่ม ภายในใข่ มี ชุดคอสชาโด้ และ ของใช้จำเป็นมากมายในใข่ ขอให้สนุกในการล่าบอส