สร้างเมื่อ :
หัวข้อกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

Enchant วิธีใช้ ออฟของ
 • ใช้ใบ ENCHANT COSTUME ที่มีขายในมอล 1 ใบเงิน 5M ZENY ต่อ 1 ออฟชั่น สูงสุด 3 ออฟชั่น
 • (ไม่สามารถรีออฟชั่นได้) หากไอเท็มนั้นออฟชั่นไปแล้ว คือหาชิ้นไหม่ มาออฟเท่านั้นเพื่อความสมดุลและไม่่เวอร์เกินไป
รูปตัวอย่างของ ออฟชั่น
ค่าออฟคอสตูม ส่วน หัว หู ปาก
 • STR AGI DEX INT VIT LUK โจมตีบอสด้วยเวทย์ % โจมตีบอสแรงขึ้น %
 • ATK% MATK% MAXHP%
ค่าออฟคอสตูมส่วน เสื้อ มัฟ อาวุธ เท้า ประดับ
 • STR AGI INT DEX VIT LUK
 • ATK% MATK% MAXHP%
ค่าออฟ อุปกรณ๊ธรรมดา หมวก ปาก หู
 • STR AGI DEX INT VIT LUK
 • ATK% MATK% MAXHP%
ค่าออฟ อาวุธทั่วไป
 • STR AGI DEX INT VIT LUK
 • ATK% MATK%
ค่าออฟ เสื้อ เท้า โล่ มัฟ ประดับ
 • STR AGI DEX INT VIT LUK
 • ATK% MATK%