สร้างเมื่อ :
หัวข้อกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

Antibot วิธีตอบ antibot

1.เมื่อตีบอสในห้องรวมบอสซักพัก จะมีข้อความเด้งขึ้นมาให้ตอบตามภาพ

2.ใส่เลขตามสี ที่ antibot ระบุ เช่น ตามภาพที่ไปเจอเห็นเป็นสีน้ำตาลก็ให้ใส่ 5354564 อะไรแบบนี้

Reward ของรางวัลกิจกรรม
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ view.php
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ view.php
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ view.php
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ view.php